Nieuwsflash

 
infoavond voedselteams 11/2009
20 jaar uitkerke (persbericht) 10/2009
Lustrumboek Uitkerkse Polder 03/2009
Cursus Natuur-in-zicht 12/2008
Sneeuwuil - velduilen in Uitkerkse Polder 11/2008
Intercommunautair werkweekend 09/2008
Tweesporenweg stuit op protest 03/2008
Fotowedstrijd Brugse Ommeland 2008 van april tot december 04/2008
internationale belangstelling voor de velduilen + artikel 03/2008
Nieuw arrangement in Blankenberge 12/07
Artikel Uitkerkse Polder in tijdschrift NEST 07/12/07
Eurosite Conference strijkt neer in Uitkerkse Polder
Studiedag Natuur & toerisme
Marc de Bel en het nieuwste boeboek boek 14/02/2007
Heropening bezoekerscentrum 04/02/2006
We winnen een kustaward op 28/10/2006
persbericht park & walk
Natuur.arrangementen in Wullok
Archeologische opgraving in uitkerkse polder (2006)
Lancering ganzenrugzak en kinderboek
Uitkerke wint zilver op eurosite awards
Bekijk de award !!!!
Start werken VLM augustus 2005
Samenwerking Natuurpunt & Toyota 18/06/2005
toekomstprojecten (2003-2008)


Lustrumboek Uitkerkse Polder 03/2009

Binnenkort verschijnt het lustrumboek ‘Uitkerkse Polder’. Precies 20 jaar geleden werd het natuurreservaat Uitkerkse Polder’ door Natuurpunt opericht

De Uitkerkse Polder is uitgegroeid tot één van de grootste en belangrijkste natuurgebieden van Vlaanderen. Gedragen door een enthousiaste groep vrijwilligers en ondersteund door onder meer twee Europese Life-projecten en een natuurinrichtingsproject van de Vlaamse overheid werden honderden hectaren aangekocht, hersteld en ingericht. De zeldzame zilte vegetaties breidden fors uit en de populatie weidevogels kende een spectaculaire toename. Tienduizenden bezoekers komen er genieten van het mooie landschap, de rust en de natuur. Een bezoekerscentrum werd gebouwd en in vogelkijkhutten kan men de vogels van dichtbij bewonderen.

Het lustrumboek is in de eerste plaats geschreven voor de vele natuurliefhebbers die in de voorbije jaren het project steunden. Het bevat uitgebreide informatie over het natuurreservaat, waarom het werd opgericht, het gevoerde beheer, de samenwerking met de landbouwers, de uitgevoerde natuurontwikkelingswerken, de resultaten van dat alles maar ook de knelpunten kortom het hele verhaal van het tot stand komen van dit prachtige natuurgebied.,

Het boek telt 160 bladzijden, auteur is John Van Gompel (Natuurpunt) en is opgesmukt met prachtige foto’s van natuurfotograaf Misjel Decleer.

Verwachtte verschijningsdatum: september 2009.

Bestellen aan een gereduceerde voorintekenprijs kan door overschrijven van 19 € op rekeningnummer 775-5890567-69 van Natuurpunt Blankenberge met vermelding “lustrumboek” (vanaf september bedraagt de verkoopprijs 23 €). Het boek kan dan in het najaar afgehaald worden in het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder. Een ideaal excuus om met ons het glas te heffen op 20 jaar Uitkerkse Polder. Voor wie het boek per post wil ontvangen bedraagt de voorintekenprijs 23 € (19 € + 4 € verzendingskosten).

 

Intercommunautair werkweekend 09/2008

Reeds jaren komen natuurvrienden uit de drie gemeenschappen (Vlaamse, Waalse en Duitse) elk jaar een weekend bijeen om er gezamelijk te werken in een Natuurgebied. Dit jaar kwamen we samen in Blankenberge en meer in het bijzonder in "de Fonteintjes" een duinreservaat tss Bl'ge en Zeebrugge. Een 50tal mensen waren ingeschreven en sliepen in "de Wullok". Het werd een zeer gezellig weekend en bergen werk werden verzet. Wij stelden geen communautaire tegenstellingen vast :-)

Fotoalbum van het weekend

Tweesporenweg stuit op protest 05/2008

De laatste weken werd de laatste fase van het natuurinrichtingsproject afgewerkt. Twee polderweggetjes werden eerst aanzienlijk verhoogt met asfvalt en vervolgens werd het middenstuk uitgefreesd. Dit uitgefreesde middenstuk werd vervolgens gevuld met een mengsel van aarde, steentjes en allerlei zaad. De bedoeling is dat er op "korte" termijn begroeiing opkomt en zodoende automobilisten afraadt om deze stroken als sluipweg te gebruiken. Na het opvullen werden er borden "plaatselijk verkeer" aangebracht en hekkens gezet.
De hekkens werden echter binnen de dag weggetrokken en de automobilisten stoorden zich geen halve seconde aan de bepaling van "plaatselijk verkeer". De steentjes sprongen weg onder de wielen van de auto's en het kwaad was geschied. Fietsers moesten laveren tussen steengruis wat zeker voor wielertoeristen geen favoriete bezigheid is. Ondertussen werden de twee rijsporen door stad Blankenberge vrijgemaakt.
Fietserverenigingen kwamen daarna met heel wat klachten. Ze moeten echter duidelijk weten dat deze ingreep speciaal voor hen en de wandelaars werd ingevoerd. Eénmaal er begroeiing op het middenstuk zal staan zal het materiaal in het middenstuk vastliggen en zullen fietsers er geen hinder meer van ondervinden. Ze zullen daarna niet meer om de 5 voet van hun fiets moeten springen om auto's door te laten. De uiteindelijke bedoeling is om wandelaars en fietsers zo weinig mogelijk hinder van doorgaand verkeer te laten ondervinden. Voor de landbouwers lijkt ons dat ook een goed vooruitzicht. Groepen wielertoeristen zullen enkele kilometers achter elkaar moeten rijden. Misschien een goed moment om te demarreren...

Op 3 juni zijn we met alle groepen eens rond de tafel gaan zitten en heeft de VLM het opzet van de tweesporenweg nog eens uit de doeken gedaan. Enkele aanpassingen zullen uitgevoerd worden. De drainagebuis zal verwijderd worden zodat de middenberm even hoog zal komen te liggen als de twee sporen. Er zullen daardoor minder steentjes op de sporen terecht komen. Verder zal er elke vrijdag geveegd worden om de sporen vrij te maken. Eénmaal al het materiaal in de middenberm dan vastzit door begroeiing kunnen we weer bollen dat het een lieve lust is.

internationale belangstelling voor de velduilen 03/2008

Drie maanden lang al zijn we in de Uitkerkse Polder getuige van een ongelooflijk prachtig schouwspel. In de late namiddag zijn er telkens een 5tal velduilen actief aan het jagen in de Kievitsweiden langs de Koeistraat. Het is een uniek evenement dat zelfs internationale belangstelling geniet. Er zijn al indrukwekkende foto's verschenen op allerlei fora.Nog eens een bewijs dat ons beleid in Uitkerke werkt. Enig nadeel: te veel mensen rijden met de auto naar de Koeistraat terwijl een wandeling vanaf de randparkings evenzeer de moeite loont en we zo de polder autoluw kunnen houden. Doen!
foto's van Daniel Wybo
artikel velduilen uit natuur.oriolus
terug naar boven

Nieuw arrangement in Blankenberge 12/07

Het HolderdePolder arrangement is een samenwerking tussen Natuurpunt en de Dienst Toerisme van Blankenberge (VVV) Via het VVV Blankenberge kunnen mensen twee overnachtingen boeken in Blankenberge. Een wandelbrochure van de Uitkerkse Polder en een fietsknooppuntenkaart van de regio helpen de mensen op weg om de prachtige natuur rond Blankenberge te ontdekken. Gezinnen met kinderen kunnen in het bezoekerscentrum een gezinsrugzakje (zie foto hieronder) ontlenen als hulp bij het exploreren van het gebied  meer Arrangementen

Artikel Uitkerkse Polder in tijdschrift NEST 07/12/07

Op 07/12 is de nieuwe Nest met de reportage over de Uitkerkse polder (5 blz. in kleur) in tienduizenden brievenbussen gedropt, waarvan 68.000 bij de leden van de Landelijke Gilden (filiaal van de Boerenbond). Het nummer ligt t.e.m.14 februari 2008 voor iedereen te koop in de krantenwinkels en warenhuizen.

Eurosite Conference strijkt neer in Uitkerkse Polder (12/10/2007)

Natuur (vogels, planten, …) kent geen aan administratieve landsgrenzen maar ook natuurbeheer kent de laatste jaren weinig grenzen. Over gans de Europese Unie worden collega-natuurbeheerders geconfronteerd met nieuwe uitdagingen en (gelukkig ook) inzichten. De tijd van “groene jongens op een lapje grond” ligt zo al een tijdje achter ons. Vele problemen – als bvb. “hoe betrek ik de lokale bevolking ?” of “hoe begin ik aan een groot natuurontwikkelingsproject ?” – zijn bovendien in abstractie gelijklopend. Natuurpunt en haar collega’s hebben zich dan ook verenigd in de Europese natuurbeheerderskoepel Eurosite. Jaarlijks wordt op de Algemene Vergadering “genetworkt”, worden inspirerende voorbeelden uitgewisseld of worden plannen gesmeed voor nieuwe projecten. Dit jaar had Natuurpunt de eer om gastheer te zijn van dit gebeuren. Dankzij een terreinbezoek aan onze natuurgebieden Uitkerkse Polder en de Maldegemveld konden de enthousiaste deelnemers (afkomstig van Griekenland tot Oekraïne) zo live kennismaken met ons actiemodel

Workshop in ons bezoekerscentrum

terug naar boven

We winnen een kustaward op 28/10/2006

zaterdag was het uitreiking van de 1e kustawards in Oostende in aanwezigheid van Minister Landuyt en Minister Peeters (die laatste werd wel vervangen door deputé Durnez) en ja ja: het project Uitkerkse Polder kreeg een kustaward voor het actief betrekken van de diverse stakeholders (van bezoekers tem landbouwers) kortom na de zilveren plak op de Eurosite Award een nieuwe erkenning op nog geen jaar tijd We zijn beter dan we dachten !!!!
Hieronder de award en het campagnebeeld


terug naar boven


Samenwerking Natuurpunt & Toyota 18/06/2005


fotoreportage

Toyota ondersteunt met het samenwerkingsverband de projecten van Natuurpunt in de Oostkustpolder, een poldercomplex met internationaal erkend en gewaardeerde natuurwaardes. De kern van het partnerschap is enerzijds het promoten van de natuurgebieden nabij de diverse vestigingen van Toyota in België (via o.a. de uitbouw van het bezoekerscentrum Uitkerkse Polder) en anderzijds het actief betrekken van de Toyota werknemers bij de activiteiten van de lokale afdelingen.

Deze samenwerking omvat activiteiten in de omgeving van Toyota Parts Centre Europe, in Diest, en Toyota Vehicle Logistics Centre, in Zeebrugge.

Toyota, één van de belangrijke spelers op de Europese automarkt, en Natuurpunt, vereniging voor natuur en landschap in Vlaanderen, geven hiermee een expliciet signaal dat milieubescherming en economie geen tegenstrijdige concepten zijn.

"Dit partnerschap, dat ontstaan is op initiatief van één van onze havenarbeiders in Zeebrugge, geeft ons de mogelijkheid om nauwer samen te werken met natuurorganisaties om zo gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren tot duurzame ontwikkeling", aldus Piet Steel, Vice President, External Affairs, Toyota Motor Europe.

"Met dit partnerschap tonen we dat het clichébeeld "natuur versus economie" definitief verleden tijd is. Ook bedrijven staan immers voor de uitdaging om een balans te vinden tussen het welzijn van mensen, economische welvaart en ecologische kwaliteit, met andere woorden voor duurzaam ondernemen. En bij duurzaam ondernemen hoort niet enkel zorgzaam omgaan met natuur en leefmilieu maar ook rekening houden met bekommernissen van de omwonenden en buren en met de engagementen van medewerkers. Dit partnerschap met Toyota betekent dan ook unieke kansen voor mens en natuur in de Oostkustpolder." zegt Willy Ibens, directeur Natuurpunt. Milieuvriendelijkheid en duurzame ontwikkeling

Als leider in de milieutechnologie wil Toyota een belangrijke bijdrage leveren aan de inspanningen tot duurzame ontwikkeling en tegemoetkomen aan de mobiliteitsbehoeften van de bevolking.

Daarom ook heeft Toyota Motor Europe het Toyota Fund for Europe opgericht. Met dit Fund worden beurzen gegeven aan niet gouvernementele organisaties over heel Europa die op innovatieve wijze bijdragen tot een betere Europese samenleving. Het Toyota Fund for Europe concentreert zich op projecten op het terrein van leefmilieu, verkeersveiligheid en technische en beroepsopleidingen.

Naast financiële bijdragen, moedigt het Toyota Fund for Europe de ontwikkeling aan van samenwerkingsverbanden tussen NGO's en Toyota in Europa.
terug naar boven