dé vereniging voor natuurbehoud en landschapszorg in Vlaanderen


Steun ons project ! of word lid


Natuurpunt is een nieuwe vereniging die opkomt voor de natuur in Vlaanderen. Ontstaan uit de fusie tussen Natuurreservaten vzw en De Wielewaal vzw wordt Natuurpunt met 47.000 leden, duizenden vrijwillige medewerkers en meer dan 11.000 hectaren natuurgebied in beheer, meteen ook de belangrijkste vereniging voor natuurbehoud en landschapszorg in Vlaanderen.

Reeds meer dan 10 jaar is de "Werkgroep Uitkerkse Polder"(WUP) als afdeling van Natuurpunt te Blankenberge actief bezig met het aankopen, beschermen en beheren van interessante weidegronden in de polders van Blankenberge.

Natuurpunt Blankenberge heeft zo'n 275 leden. Deze mensen ontvangen naast het nationale tijdschrift ook "de kievit" ons lokaal tijdschrift met plaatselijk nieuws, een activiteitenkalender en een reeks artikels.

Op en rond de voormalige vuilnisbelt hebben we onze thuisbasis uitgebouwd. We toverden "het stort" om tot een heus stukje natuur en plantten er ons bezoekerscentrum "De Groenwaecke" in, waar iedereen welkom is en waar er constant tentoonstellingen en activiteiten georganiseerd worden. Ook niet-leden zijn er in het weekend welkom om er iets te komen drinken tijdens hun uitstapje in de polders. In het reservaat hebben we inmiddels ook 4 schuilhutten gebouwd om de bezoekers de gelegenheid te geven de vogels van zeer nabij te observeren.

Hopelijk kunnen we jou eens ter plaatse begroeten

Voorzitter:
Dirk Content - Blankenbergse Dijk 136 - 8370 Blankenberge

Ondervoorzitter:
Franky Beidts - Karel Deswertlaan 98 - 8370 Blankenberge

Secretaris:
Rik Coolman - Vlierstraat 1 - 8200 Brugge2

Redactie afd.tijdschrift "de kievit" / beleid / aankopen:
John Van Gompel - Koninginnelaan 40 - 8370 Blankenberge

Natuurhistorisch Secretaris & ledenadministratie:
Geert De Clercq - Heidelbergstraat 73 - 8200 Brugge 2

Penningmeester:
Fred De Backere - Van Maerlantstraat 91 - 8370 Blankenberge

Conservators:
Dirk Content & John Van Gompel (mails zie boven of onder)

Verantwoordelijke bezoekerscentrum:
Merel Vanlierde - Rood Kruisstraat 62 - 8370 Blankenberge

Public Relations:
Jean Marie Delbecque - Rood Kruisstraat 62 - 8370 Blankenberge