Het life Natuur fondsOm de lidstaten te helpen bij het behoud en het herstel van bijzondere habitats en soorten in de Vogel- en habitatrichtlijngebieden, heeft de Europese commissie een financieringsinstrument in het leven geroepen: het Life Natuur fonds.
Overheden, maar ook verenigingen zoals Natuurpunt, kunnen projecten indienen die - indien goedgekeurd - voor een deel gefinancierd worden door de Europese Commissie. Naast zilte graslanden in de Uitkerkse Polder worden ook andere projecten van Natuurpunt gesteund.

de life site